Toihan nostaa aktiivilietteen rakenteen analysoinnin seuraavalle tasolle FLOCMARK® konenäkösovelluksellaan. Sovellus analysoi biolietteen mikroskooppikuvia hyödyntäen älykästä konenäköteknologiaa. Menetelmän ehdottomina etuina ovat analyysin tarkentuminen ja toistettavuus, kun ihmisen aiheuttama vaihtelu visuaalisten tulosten tulkinnasta poistuu.

Biologisen jätevedenkäsittelyn tärkein tehtävä on muodostaa liuenneesta orgaanisesta kuormasta ja ravinteista kiintoainetta, joka voidaan erottaa jätevedestä laskeuttamalla selkeytysaltaissa. Biolietteen rakenteellisen laadun hallinta on tärkeässä roolissa jätevedenkäsittelyn tehokkaan toiminnan ylläpitämiseksi. Hyvin ohjattu biologinen jätevedekäsittely tukee vahvan flokkirakenteen muodostumista, jolloin jäteveden laatua voidaan parantaa merkittävästi.

Systemaattinen ja objektiivinen biolietteen laadullisen kehityksen seuranta mahdollistaa ravinne- ja muiden kemikaalien sekä ilmastusenergian minimoinnin jätevedenkäsittelyssä.

FLOCMARK® kuva-analyysin työvaiheet ovat seuraavat:

  1. Tehdaskäyttäjä ottaa kuvat biolietnäytteestä digikameralla varustetulla mikroskoopilla
  2. Kamera-asetukset standardoidaan suurennoksen (100x), kirkkauden ja resoluution osalta
  3. Kuvat ladataan Toihan Cloudin käyttöliittymään webselaimen kautta, minkä jälkeenk käyttäjä käynnistää analyysin. Tulokset ovat nähtävissä käyttöliittymässä, josta tulokset voi myös ladata omalle tietokoneelleen raporttimuodossa.
  4. Kuva-analyysi kattaa koko biolieterakenteen, mukaan lukien flokkirakenteen koko ja huokoisuus jakaumineen sekä filamenttien määrä.

Toihan tarjoaa uusille asiakkailleen määräaikaista FLOCMARK® koekäyttöjaksoa, minkä jälkeen monet tehtaat ovat jatkaneet sovelluksen käyttöä osana Minimum Effluent Strategian implementointia.