NEWS / 17-09-21

Toihanin konenäkösovellus Flocmark® tuo uuden ulottuvuuden biolietteen mikroskooppikuvien analysointiin

 

Toihanin uusi konenäkösovellus Flocmark® tuo uudenlaisen rakenteen ja systematiikan osaksi biolietteen mikroskooppikuvien analysointia. Flocmark® mahdollistaa biolietteen määrällisen ja laadullisen analysoinnin nopeasti ja luotettavasti ilman tulkintaperäistä vaihtelua. Samalla muutokset lieterakenteessa on kvantifioitavissa numeerisesti, mikä helpottaa biolietteen rakenteellisten muutosten seuraamista ajan fuktiona.

Flocmark® on parhaillaan testissä usealla tehtaalla. Sovelluksen virallinen julkaisupäivä ilmoitetaan myöhemmin tänä vuonna.